Vitamin D3 Hevert 4000 IE

Vitamin D punika ndhukung sistem kekebalan badan ugi mbiyantu anjagi supados tosan kaliyan otot tansah normal

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
55569 Nussbaum, Germany
www.hevert.com

Suplemen diet ingkang dipun jangkepi kaliyan vitamin D3

Kandhungan isi: Selulosa mikrokristalin agen akeh, gelatin sapi, silikon dioksida agen anti-kelet, minyak kacang dele (sebagian hidrogenasi), karboksimetilselulosa natrium saling sambung agen akeh, uyah magnesium agen anti-kelet saka asam lemak, karboksimetilselulosa natrium agen pengentel, kolekalsiferol.
Bebas laktosa lan gluten.

Gizi

saben tablet (diunjuk saben 2 dinten)

persentase nilai pathokan (%)*

saben ½ tablet (diunjuk saben 2 dinten)

persentase nilai pathokan (%)*

Vitamin D

100 µg (= 4000 IU)

2000

50 µg (= 2000 IU)

1000

* Pathokan punika miturut Peraturan Informasi Pangan utawi Food Information Regulation

Sae diunjuk saderengipun: Mangga dipun priksani wonten sisihipun wadhah
Lot nomer:

Isi: 6 g (30 tablet) / 12 g (60 tablet) / 18 g (90 tablet)

Pangginaan ingkang disaranaken:
Tiyang dewasa lan lare umur 11 taun lan salangkungipun: 1 tablet saben 2 dinten.
Lare ingkang umuripun 4 dumugi 10 taun: ½ tablet saben 2 dinten.
Tablet dipun unjuk ngagem toya sasampunipun dhahar.
Aja ngliwati saran konsumsi.
Suplemen tedhan sanes kagem nggantos tumindak padintenan ingkang imbang, dhaharan ingkang maneka werni, sarta saras.

Ampun dipunsimpen ing sanginggilipun 25°C!
Simpen wonten ing panggenan ingkang iyub lan garing
Sampun ngantos kapundhut lare alit.

PZN (minangka nomer)
Kode GTIN (minangka kode batang)

Vitamin D punika mbiyantu

  • anjagi supados tosan tansah normal
  • anjagi supados sistem imun tansah normal
  • anjagi supados ginanipun otot tansah normal
International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail order



This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK