Vitamin B Komplex forte Hevert

Önemli kullanım bilgileri. Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz!

Uygulama alanları

Tespit edilen vitamin B1, B6 ve B12 eksikliklerinin tedavisi için.

Kontrendikasyonlar

Vitamin B Komplex forte Hevert hangi durumlarda alınmamalıdır?
Tiamin nitrat (B1 vitamini), piridoksin hidroklorür (B6 vitamini), siyanokobalamin (B12 vitamini) ve Vitamin B Komplex forte Hevert'in içeriğindeki diğer bileşenlere karşı aşırı hassasiyet durumunda alınmamalıdır.

Uygulamayla ilgili alınması gereken önlemler

B6 vitamini, birkaç aydan birkaç yıla kadar kullanıldığı durumlarda 50 mg/günlük dozlarda dahi kalıcı sinir hasarlarına yol açabilir.

B1, B6 ve B12 vitamini eksikliği uygun laboratuvar tetkikleriyle kanıtlanmalıdır. Pernisyöz (kötücül) anemilerde başlangıç terapisinde B12 vitamininin oral yoldan alınması ancak kısıtlı ölçüde yararlı olmaktadır; güvenli bir tedavi sağlamak için başlangıç terapisinde parenteral uygulamalar önerilir.

Gebelik ve emzirme dönemi

Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz, bu ilaç içerdiği aktif madde miktarı nedeniyle sadece kanıtlanmış B1 ve B6 vitamini eksikliklerinin tedavisinde kullanılmalıdır. Bu nedenle Vitamin B Komplex forte Hevert'i sadece sizi tedavi eden doktor mutlaka gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde önerilen günlük B1 vitamini dozu 1,4–1,6 mg, B6 vitamini dozu ise 2,4–2,6 mg'dır. Önerilen günlük dozajı aşan kullanımların güvenli olduğu kanıtlanmamıştır.

B1, B6 ve B12 vitaminleri anne sütüne geçer. B6 vitamininin yüksek dozlarda alınması süt oluşumunu engelleyebilir.

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkileri

Önleyici özel tedbirlerin alınması gerekmez.

Diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşim

B1 vitamini (tiamin nitrat) 5 floroürasil tarafından etkisiz hale getirilir, çünkü 5 floroürasil kompetitif tutumuyla tiaminin tiamin pirofosfata fosforilasyonunu engeller.

Furosemit ile uzun süreli tedavilerde renal atılımın artması nedeniyle tiamin eksikliği ortaya çıkabilir.

B6 vitamini (piridoksin) L-DOPA'nın etkisini zayıflatabilir. İzoniazid, D-penisilamin ve sikloserin B6 vitamininin (piridoksin hidroklorür) etkisini azaltabilir.

Dozaj kılavuzu, kullanım şekli ve süresi

Kısa süreli kullanımlarda (dört haftaya kadar) günde 1-2 tableti yemek sırasında çiğnemeden alın. Kronik seyir gösteren olgularda (dört haftadan uzun) günde 1 tablet alın.

İlacın kullanımına ilişkin başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

Yan etkileri

B1 vitamini (tiamin nitrat) ile B12 vitamininin (siyanokobalamin) içerdiği maddeler nedeniyle münferit vakalarda ter basması, taşikardi ve kaşıntılı ve ürtikerli cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir.

B6 vitamini (piridoksin hidroklorür) alımında 50 mg'lık günlük dozaj uzun süre aşıldığında veya kısa süre gram düzeyinde dozlar alındığında periferal duyusal nöropatiler gözlenmiştir. Çok yüksek günlük dozlarda fotosensitivite bildirilmiştir. Yüksek alım miktarlarında gastrointestinal rahatsızlıklar bildirilmiştir.

Yan etkilerin bildirilmesi

Yan etkiler fark ettiğinizde doktorunuza veya eczacınıza başvurun. Aynı şey bu prospektüste belirtilmemiş olan yan etkiler için de geçerlidir.

Yan etkileri doğrudan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Ecza ve Tıbbi Ürünler Federal Enstitüsü), Abt. Pharmakovigilanz (Farmakovijilans Bölümü), Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Almanya,

internet sitesi:
www.bfarm.de

adresine de bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliği konusunda daha fazla bilgiye ulaşılmasına katkı sağlamış olursunuz.

Raf ömrü ve saklama koşullarıyla ilgili bilgiler

İlaç, kabın ve karton ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanılmamalıdır.

25°C'nin üzerinde saklamayınız!

İlaç: Çocukların görmeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın!

Bileşimi

1 tabletin içerdiği:

Etken maddeler:

  • B1 vitamini (tiamin nitrat) 100 mg
  • B6 vitamini (piridoksin hidroklorür) 50 mg
  • B12 vitamini (siyanokobalamin) 500 µg

Diğer bileşenler: Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, sitrik asit, hipromelloz 5, Macrogol 4000, mısır nişastası, magnezyum stearat (Avr.Farm.) [bitk.], maltodekstrin, yüksek oranda dağılmış silikon dioksit, trisodyum sitrat.

Piyasaya takdim şekli ve ambalaj ebatları

Ağız yoluyla almak için 60 / 100 / 200 (2x100) tablet.

Farmasötik firma

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Germany
www.hevert.com

Almanya'da üretilmiştir. Üretici:

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Bilgi güncelliği
Aralık 2020
Ruhsat No. 6288053.00.00

Önemli duyuru:
Vitamin B Komplex forte Hevert ile ilgili tüm bilgilerde ilacın Almanya'daki ruhsatı esas alınmıştır.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK