Vitamin B Komplex forte Hevert

Ważne informacje dotyczące stosowania leku. Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać ulotkę!

Wskazania do stosowania

W leczeniu stwierdzonych stanów niedoboru witamin B1, B6 i B12.

Przeciwwskazania

Kiedy nie wolno przyjmować leku Vitamin B Komplex forte Hevert
Leku Vitamin B Komplex forte Hevert nie należy przyjmować przy nadwrażliwości na azotan tiaminy (witaminę B1), chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6), cyklokobalaminę (witaminę B12) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vitamin B Komplex forte Hevert.

Środki ostrożności podczas stosowania

Witamina B6 przyjmowana przez wiele miesięcy lub lat już w dawkach 50 mg dziennie może spowodować trwałe uszkodzenia nerwów.

Stan niedoboru witamin B1, B6 i B12 stwierdza się na podstawie odpowiednich oznaczeń laboratoryjnych. W terapii początkowej niedokrwistości złośliwej doustne podawanie witaminy B12 jest tylko warunkowo skuteczne; w celu uzyskania pewności leczenia zaleca się w terapii początkowej podawanie preparatów pozajelitowych.

Ciąża i laktacja

W okresie ciąży i laktacji stosowanie tego leku jest ze względu na ilość substancji czynnych uzasadnione tylko w leczeniu stwierdzonego niedoboru witaminy B1 i B6. Dlatego lek Vitamin B Komplex forte Hevert należy stosować tylko wtedy, gdy lekarz prowadzący uzna to za bezwzględnie konieczne.

W okresie ciąży i laktacji zalecana dawka dzienna witaminy B1 wynosi 1,4–1,6 mg, a witaminy B6 2,4–2,6 mg. Bezpieczeństwo stosowania ilości większych niż zalecane dawki dzienne nie zostało dotychczas potwierdzone.

Witaminy B1, B6 i B12 przechodzą do mleka matki. Wysokie dawki witaminy B6 mogą hamować laktację.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są wymagane szczególne środki ostrożności.

Interakcje z innymi środkami

Witamina B1 (azotan tiaminy) traci aktywność pod wpływem działania 5-fluoruracylu, ponieważ 5-fluoruracyl powoduje kompetytywne hamowanie fosforylacji tiaminy do fosforanu tiaminy.

Długotrwałe leczenie furosemidem może doprowadzić do niedoboru tiaminy wskutek wzmożonego wydzielania przez nerki.

Witamina B6 (pirydoksyna) może osłabiać działanie L-dopa. Izoniazyd, D-penicylamina i cykloseryna mogą zmniejszać skuteczność witaminy B6 (chlorowodorku pirydoksyny).

Informacje dotyczące dawkowania, sposób i czas stosowania

W leczeniu krótkotrwałym (do czterech tygodni) przyjmować 1–2 tabletki dziennie podczas posiłków, nie rozgryzać. W leczeniu długotrwałym (powyżej czterech tygodni) przyjmować 1 tabletkę dziennie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane

Ze względu na zawartość witaminy B1 (azotan tiaminy) i witaminy B12 (cyklokobalamina) mogą w pojedynczych przypadkach wystąpić obfite poty, częstoskurcz i reakcje skórne ze świądem i pokrzywką.

Przy długotrwałym przyjmowaniu dawek dziennych powyżej 50 mg witaminy B6 (chlorowodorku pirydoksyny) oraz przy krótkotrwałym przyjmowaniu dawek w zakresie gramów obserwowano obwodowe neuropatie sensoryczne. Przy bardzo wysokich dawkach dziennych wykazano nadwrażliwość na światło. W przypadku przyjmowania większych ilości stwierdzono zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Niemieckiego Instytutu Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), Wydział Farmakowigilancji (Abt. Pharmakovigilanz), Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Niemcy,

strona internetowa:
www.bfarm.de .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Wskazówki dotyczące trwałości i przechowywania

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i pudełku.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C!

Lek należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Skład

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne:

  • witamina B1 (azotan tiaminy) 100 mg
  • witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 50 mg
  • witamina B12 (cyjanokobalamina) 500 µg

Pozostałe składniki: Diwodorofosforan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, kwas cytrynowy, hypromeloza 5, makrogol 4000, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu (Ph. Eur.) [roślinny], maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, cytrynian trisodowy.

Postać farmaceutyczna i wielkości opakowań

60 / 100 / 200 (2x100) tabletek do podania doustnego.

Podmiot odpowiedzialny

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
55569 Nussbaum, Niemcy
www.hevert.com

Wyprodukowano w Niemczech przez

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Data sporządzenia informacji
Grudzień 2020
Pozwolenie nr 6288053.00.00

Ważna informacja:
Wszystkie informacje dotyczące leku Vitamin B Komplex forte Hevert odnoszą się do pozwolenia na sprzedaż produktu leczniczego w Niemczech.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK