Vitamin B Komplex forte Hevert

Belangrijke gebruiksinformatie. Vóór gebruik aandachtig lezen!

Toepassingsgebieden

Ter behandeling van een aantoonbaar tekort aan vitamine B1, B6 en B12.

Contra-indicaties

Wanneer mag u Vitamin B Komplex forte Hevert niet innemen?
Vitamin B Komplex forte Hevert mag niet worden ingenomen bij overgevoeligheid voor thiaminenitraat (vitamine B1), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine B12) of een van de overige bestanddelen van Vitamin B Komplex forte Hevert.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Vitamine B6 kan al in doses van 50 mg/dag bij maanden- of jarenlang gebruik permanente zenuwbeschadigingen veroorzaken.

Een gebrek aan vitamine B1, B6 en B12 dient te worden aangetoond door het bepalen van de betreffende laboratoriumwaarden. Orale toediening van vitamine B12 is slechts onder voorwaarden geschikt als opstartbehandeling bij pernicieuze anemie. Om een veilige behandeling te waarborgen, worden als opstartbehandeling parenterale preparaten aanbevolen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, is dit geneesmiddel vanwege de hoeveelheid werkzame stoffen alleen zinvol ter behandeling van een aangetoond vitamine B1- en B6-tekort. Daarom mag u Vitamin B Komplex forte Hevert alleen gebruiken wanneer uw behandelend arts dit absoluut noodzakelijk acht.

Tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode bedraagt de aanbevolen dagelijkse consumptie van vitamine B1 1,4–1,6 mg en van vitamine B6 2,4–2,6 mg. De veiligheid bij gebruik van hogere doses dan de aanbevolen dagelijkse doses, is tot nu toe niet aangetoond.

Vitamine B1, B6 en B12 komen terecht in de moedermelk. Hoge doses vitamine B6 kunnen de melkproductie remmen.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Wisselwerkingen met andere middelen

Vitamine B1 (thiaminnitraat) wordt geïnactiveerd door 5-fluorouracil, aangezien 5-fluorouracil de fosforylering van thiamine tot thiaminepyrofosfaat competitief afremt.

Bij langdurige behandeling met furosemide kan een thiaminetekort optreden, door verhoogde renale uitscheiding.

Vitamine B6 (pyridoxine) kan de werking van L-dopa verminderen. Isoniazide, D-penicillamine en cycloserine kunnen de werkzaamheid van vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) verminderen.

Doseringsinstructies, methode en duur van het gebruik

Bij kortdurend gebruik (tot vier weken) 1-2 tabletten per dag innemen tijdens de maaltijd, zonder erop te kauwen. Bij langdurig gebruik (langer dan vier weken) 1 tablet per dag innemen.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen over het gebruik van het geneesmiddel hebt.

Bijwerkingen

Vanwege de bestanddelen vitamine B1 (thiaminenitraat) en vitamine B12 (cyanocobalamine) kunnen in individuele gevallen zweten, tachycardie en huidreacties met jeuk en urticaria optreden.

Bij langduriger inname van dagelijkse doses van meer dan 50 mg vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) en bij kortere inname van doses van enkele grammen is perifere sensorische neuropathie waargenomen. Bij zeer hoge dagelijkse doses is fotosensibilisatie beschreven. Bij hogere innamehoeveelheden zijn gastro-intestinale stoornissen beschreven.

Melding van bijwerkingen

Als u bijwerkingen opmerkt, moet u uw arts of apotheker raadplegen. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter zijn vermeld.

U kunt bijwerkingen ook direct melden bij het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Duitsland,

website:
www.bfarm.de .

Door de melding van bijwerkingen draagt u ertoe bij dat meer informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel beschikbaar komt.

Informatie over houdbaarheid en bewaren

Het geneesmiddel mag na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de binnen- en buitenverpakking niet meer worden gebruikt.

Niet bewaren boven 25°C!

Geneesmiddellen: Altijd buiten bereik van kinderen bewaren!

Samenstelling

1 tablet bevat:

Werkzame stoffen:

  • vitamine B1 (thiaminenitraat) 100 mg
  • vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) 50 mg
  • vitamine B12 (cyanocobalamine) 500 µg

Overige bestanddelen: Calciumwaterstoffosfaatdihydraat, microkristallijne cellulose, citroenzuur, hypromellose 5, macrogol 4000, maïszetmeel, magnesiumstearaat (Ph.Eur.) [plantaardig], maltodextrine, sterk gedispergeerd siliciumdioxide, trinatriumcitraat.

Farmaceutische vorm en verpakkingseenheid

60 / 100 / 200 (2x100) tabletten om in te nemen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Duitsland
www.hevert.com

Geproduceerd in Duitsland door

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Datum van herziening van de tekst
December 2020
Goedk.nr. 6288053.00.00

Belangrijke informatie:
Alle gegevens over Vitamin B Komplex forte Hevert hebben betrekking op de goedkeuring van het geneesmiddel in Duitsland.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK