Vitamin B Komplex forte Hevert

Pandhuan wigati pigunan. Diwaos kanthi setiti sakderengipun ngunjuk obat!

Indikasi terapi

Kagem gerah ingkang mbetahaken B1, B6 kaliyan B12.

Kontraindikasi

Wekdal ingkang boten pareng ngunjuk Vitamin B Komplex forte Hevert
Ampun ngunjuk vitamin B kompleks forte Hevert menawi panjenengan langkung sensitif kaliyan: Tiamin mononitrat (vitamin B1), peridoksin hidroklorida (vitamin B6), sianokobalamin (vitamin B12) utawi bahan vitamin B Komplex forte Hevert sanesipun.

Pepeling Pigunanan

Menawi sampun ngunjuk kanthi wulan utawi taun, ngunjuk vitamin B6 ngandapipun dosis 50 mg saged nyababaken sistem syaraf rusak kanthi permanen.

Gerah amergi kirangan vitamin B1, B6, kaliyan B12, kedah dipunpriksa wonten ing labolatorium. Ngunjuk vitamin B12 kanthi cara oral mboten trep dipuntumindakaken ing pangrimatan anemia wiwitan; nalika pangrimatan, cecegah kanthi injeksi utawi infusi saged mesthekaken pangrimatan ingkang sae.

Mbobot kaliyan nyusu

Menawi panjenengan mbobot utawi sesepan, obat punika namung dipunpratikelakan kagem panjenengan ingkang kirangan vitamin B1 kaliyan B6 amargi bahan aktif wonten ing vitamin punika. Panjenengan namung saged ngunjuk Vitamin B Komplex forte Hevert punika menawi dipunidini dokter.

Menawi mbobot utawi sesepan, dosis ingkang dipununjuk kagem vitamin B1 punika 1,4 mg ngantos 1,6 mg saben dinten, lajeng kagem vitamin B6 punika 2,4 mg ngantos 2,6 mg saben dinten. Dosis ingkang langkung ageng saking dosis padintenan ingkang dipunpratikelaken dereng nate dipununjuk kanthi punika.

Vitamin B1, B6, kaliyan B12 dipundalaken saking ASI. Vitamin B6 dosis ageng saged ngirangi produksi ASI.

Nyupir kaliyan migunakake mesin

Mboten wonten pepeling khusus.

Interaksi kaliyan obat sanesipun

Vitamin B1 (tiamin mononitrat) dipunpungkasi dening 5-flourouracil, amargi 5-flourouracil ngresahi fosforilasi tiamin dados tiamin piropospat.

Asringipun toyan nalika pangrimatan kanthi dangu ngagem furosemide punika saged nyababaken panjenengan kirang tiamin.

Vitamin B6 (peridoksin) saged ngirangi efek L-dopa. Isoniazid, D-penicillamine, kaliyan sikloserin saged ngirangi efek saking vitamin B6 (peridoksin hidroklorida).

Takeran, cara, lan jangka pangginaan

Kagem gerah ingkang langkung enggal mantun (ngantos sekawan minggu) ngunjuk 1-2 tablet saben dinten, diunjuk sedaya sareng kaliyan dhahar. Kagem gerah kronis (langkung saking sekawan minggu), ngunjuk 1 tablet saben dinten.

Menawi panjenengan gadhah pitaken malih bab obat punika, sumangga matur kaliyan ahli kasehatan panjenengan.

Efek samping

Bahan vitamin B1 (tiamin mononitrate) kaliyan vitamin B12 (sianokobalamin) saged nyababaken kringeten, sar-saran, sarta reaksi kulit kanthi gatel-gatel, namung awis dumadi.

Risakipun sistem syarat sampun kabukti nalika ngunjuk vitamin B6 (peridoksin hidroklorida) kanthi dangu mawi dosis langkung ageng saking 50 mg saben dinten, sarta menawi ngunjuk kanthi sakedhap mawi dosis gram. Sensitif kaliyan cahya sampun kabukti nalika ngunjuk dosis padintenan ingkang ageng. Sesambatan babagan lambung kaliyan usus sampun kabukti wonten ing pangunjukan dosis ingkang langkung ageng.

Reporting efek samping

Menawi panjenengan ngraosaken efek samping, sumangga matur kaliyan ahli kasehatan. Efek punika kalebet efek sanesipun ingkang mboten kasebut ing brosur.

Panjenengan ugi saged nglapor efek samping langsung dhumateng Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Federal Institute for Drug and Medical Devices], Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Germany,

website:
www.bfarm.de .

Nglaporaken efek samping saged mbiyantu nyedhiakaken informasi tambahan bab keamanan obat punika.

Informasi bab wekdal kedaluwarsa kaliyan penyimpenan

mpun punika menawi lewat tanggal kedaluwarsa ingkang tetenger wonten wadah karton.

Ampun dipunsimpen ing sanginggilipun 25°C!

Produk obat: Ampun ngantos diasta lare alit!

Isi

1 tablet gadhah:

Zat aktif:

  • Vitamin B1 (thiamine mononitrate) 100 mg
    Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) 50 mg
    Vitamin B12 (cyanocobalamin) 500 µg

Isi sanesipun: Kalsium hidrogen fosfat dihidrat, mikrokristal selulosa, asam sitrat, hipromelosa 5, makrogol 4000, pathi jagung, magnesium stearat (Farmasi Eropa) [nduweni bahan dasar tanduran], maltodekstrin, silikon dioksida dispersi dhuwur.

Rupa obat kaliyan ukuran wadah

60 / 100 / 200 (2x100) tablet kanggo diombe.

Pengasta otorisasi penjualan

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Germany
www.hevert.com

Didamel ing Jerman kaliyan

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tanggal revisi tetenger
Desember 2020
Otorisasi panyadean no. 6288053.00.00

Catetan:
Sedaya informasi wonten ing Vitamin B Komplex forte Hevert punika adhedasar registrasi produk obat wonten ing Jerman.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK