Vitamin B Komplex forte Hevert

Σημαντικές οδηγίες χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Θεραπευτικές ενδείξεις

Για τη θεραπεία επιβεβαιωμένης έλλειψης των βιταμινών B1, B6 και B12.

Αντενδείξεις

Πότε να μην πάρετε το Vitamin B Komplex forte Hevert
Μην πάρετε το Vitamin B Komplex forte Hevert σε περίπτωση υπερευαισθησίας στην: μονονιτρική θειαμίνη (βιταμίνη B1), υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη B12) ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά του Vitamin B Komplex forte Hevert.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Όταν λαμβάνεται επί μήνες και χρόνια, μια δόση βιταμίνης B6 ακόμα και τόσο χαμηλή όσο 50 mg/ημέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μόνιμη νευρική βλάβη.

Η έλλειψη των βιταμινών B1, B6 και B12 πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσω των κατάλληλων εργαστηριακών εξετάσεων. Η από του στόματος χορήγηση της βιταμίνης B12 δεν είναι η καταλληλότερη στην αρχική θεραπεία της κακοήθους αναιμίας· κατά την έναρξη της θεραπείας, τα παρεντερικά σκευάσματα θα διασφαλίσουν αξιόπιστη θεραπεία.

Κύηση και γαλουχία

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, αυτό το φάρμακο συνιστάται μόνο στην επιβεβαιωμένη έλλειψη βιταμίνης B1 και B6 λόγω της ποσότητας των δραστικών συστατικών που περιέχει. Συνεπώς, μπορείτε να πάρετε το Vitamin B Komplex forte Hevert μόνο εάν ο θεράπων ιατρός σας θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητο.

Στην κύηση και στη γαλουχία, η συνιστώμενη ημερήσια δόση βιταμίνης B1 είναι 1,4 mg έως 1,6 mg, ενώ για τη βιταμίνη B6, 2,4 mg έως 2,6 mg. Η ασφάλεια υψηλότερων δόσεων από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση δεν έχει καταδειχθεί μέχρι σήμερα.

Οι βιταμίνες B1, B6 και B12 απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Υψηλή δόση βιταμίνης B6 μπορεί να αναστείλει την παραγωγή γάλακτος.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Η βιταμίνη B1 (μονονιτρική θειαμίνη) εξουδετερώνεται από την 5-φθοριοουρακίλη, καθώς η 5-φθοριοουρακίλη αναστέλλει ανταγωνιστικά τη φωσφορυλίωση της θειαμίνης σε πυροφωσφορική θειαμίνη.

Η αυξημένη νεφρική απέκκριση στη μακροχρόνια θεραπεία με φουροσεμίδη μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη θειαμίνης.

Η βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη) μπορεί να μειώσει την επίδραση της L-dopa. Η ισονιαζίδη, D-πενικιλλαμίνη και κυκλοσερίνη μπορεί να μειώσουν την επίδραση της βιταμίνης B6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη).

Σημαντικές πληροφορίες για ορισμένα έκδοχα

Αυτό το φάρμακο περιέχει λακτόζη. Παρακαλείσθε να μην πάρετε το Vitamin B Komplex forte Hevert εάν γνωρίζετε ότι πάσχετε από δυσανεξία στη λακτόζη και απευθυνθείτε πρώτα στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

Δοσολογία, τρόπος και διάρκεια χορήγησης

Για βραχυχρόνια χορήγηση (έως τέσσερις εβδομάδες), παίρνετε 1 2 δισκία την ημέρα, καταπίνοντάς τα ολόκληρα κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Για χρόνια πάθηση (περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες), παίρνετε 1 δισκίο την ημέρα.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα συστατικά βιταμίνη B1 (μονονιτρική θειαμίνη) και βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη) μπορεί να προκαλέσουν εφίδρωση, γρήγορο καρδιακό παλμό και δερματικές αντιδράσεις με κνησμό και κνίδωση.

Στη μακροχρόνια χορήγηση της βιταμίνης B6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη) σε δόσεις υψηλότερες από 50 mg/ημέρα, καθώς και στη βραχυχρόνια χορήγηση δόσεων γραμμαρίου, έχει αναφερθεί περιφερική αισθητική νευροπάθεια. Φωτοευαισθησία έχει παρατηρηθεί σε πολύ υψηλές ημερήσιες δόσεις. Γαστρεντερικές διαταραχές έχουν αναφερθεί σε υψηλότερες δόσεις.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα], Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Γερμανία,

δικτυακός τόπος:
www.bfarm.de .

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής και τη φύλαξη

Να μην παίρνετε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στον περιέκτη και στο κουτί.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C!

Φαρμακευτικό προϊόν: Πάντα πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά!

Σύνθεση

1 δισκίο περιέχει:

Δραστικές ουσίες:

  • Βιταμίνη B1 (μονονιτρική θειαμίνη) 100 mg
  • Βιταμίνη B6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη) 50 mg
  • Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη) 500 µg

Άλλα έκδοχα:
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κιτρικό οξύ, διασταυρούμενη καρμελλόζη, μονοϋδρική λακτόζη, στεατικό μαγνήσιο (Ph.Eur.) [φυτικό], μαλτοδεξτρίνη, ποβιδόνη K 25, κιτρικό τρινάτριο.

Φαρμακευτική μορφή και συσκευασίες

20 (δείγμα) / 20 / 50 / 100 / 200 (2x100) δισκία για από στόματος χορήγηση.

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Γερμανία
www.hevert.com

Κατασκευάζεται στη Γερμανία από την

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου
Οκτώβριος 2015
Αρ. άδειας κυκλοφορίας 6288053.00.00

Σημαντική σημείωση:
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Vitamin B Komplex forte Hevert βασίζονται στην καταχώρηση του φαρμακευτικού προϊόντος στη Γερμανία.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK