Vitamin B Komplex forte Hevert

Indlægsseddel: vigtige anvisninger for anvendelse. Læs den grundigt, før du tager dette lægemiddel!

Terapeutiske indikationer

Til behandling af bekræftet mangel på B1-, B6- og B12-vitamin.

Kontraindikationer

Hvornår bør man ikke tage Vitamin B Komplex forte Hevert
Hvornår bør man ikke tage Vitamin B Komplex forte Hevert

Forsigtighedsregler

Hvis B6-vitamin tages over flere måneder og år, kan en dosis på helt ned til 50 mg/dag medføre permanente nerveskader.

Mangel på B1-, B6- og B12-vitamin skal bekræftes med relevante laboratorieundersøgelser. B12-vitamin er ikke egnet til indtagelse gennem munden ved indledning af behandling af perniciøs anæmi (mangel på B12-vitamin). Når behandlingen påbegyndes, vil parenterale præparater (gives uden om mave-tarm-kanalen) sikre pålidelig behandling.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, anbefales dette lægemiddel kun ved bekræftet mangel på B1- og B6-vitamin på grund af den mængde aktivstoffer, det indeholder. Du må derfor kun tage Vitamin B Komplex forte Hevert, hvis din behandlende læge mener, at det er absolut nødvendigt.

Under graviditet og amning er den anbefalede daglige dosis af B1-vitamin 1,4 mg til 1,6 mg og for B6-vitamin 2,4 mg til 2,6 mg. Sikkerheden af højere doser end den anbefalede er endnu ikke klarlagt.

B1-, B6- og B12-vitamin udskilles i brystmælken. B6-vitamin i høje doser kan hæmme mælkeproduktionen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ingen særlige forholdsregler er nødvendige.

Interaktioner med andre lægemidler

B1-vitamin (thiaminmononitrat) inaktiveres af 5-fluorouracil, da 5-fluorouracil kompetitivt hæmmer fosforyleringen af thiamin til thiaminpyrofosfat.

Den øgede udskillelse fra nyrerne ved langvarig behandling med furosemid kan medføre mangel på thiamin.

B6-vitamin (pyridoxin) kan mindske virkningen af L-dopa. Isoniazid, D-penicillamin og ciclosporin kan mindske virkningen af B6-vitamin (pyridoxinhydrochlorid).

Dosering, administration og behandlingsvarighed

Til kortvarig administration (op til fire uger) skal du tage 1-2 tabletter dagligt og sluge dem hele under et måltid. Til kronisk sygdom (længere end fire uger) skal du tage 1 tablet dagligt.

Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål til, hvordan du anvender dette lægemiddel.

Bivirkninger

I isolerede tilfælde kan indholdsstofferne B1-vitamin (thiaminmononitrat) og B12-vitamin (cyanocobalamin) forårsage svedeture, hurtig hjerterytme og hudreaktioner med kløe og nældefeber.

Ved langvarig administration af B6-vitamin (pyridoxinhydrochlorid) i doser på over 50 mg/dag samt kortvarig administration af gramdoser, er der indberetninger om perifer sensorisk neuropati (sygdom i perifere nerver). Der er observeret lysfølsomhed ved meget høje daglige doser. Der er observeret symptomer fra mave-tarm-kanalen ved højere doser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du kan også indberette bivirkninger direkte til Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Tyskland,

website:
www.bfarm.de .

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Holdbarhed og opbevaring

Du må ikke tage lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og æsken.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C!

Geneesmiddellen: Altijd buiten bereik van kinderen bewaren!

Sammensætning

1 tablet indeholder:

Aktive stoffer:

  • B1-vitamin (thiaminmononitrat) 100 mg
  • B1-vitamin (thiaminmononitrat) 100 mg
  • B12-vitamin (cyanocobalamin) 500 µg

Hjælpestoffer: Calciumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, citronsyre, hypromellose 5, macrogol 4000, majsstivelse, magnesiumstearat (Ph. Eur.) [plantebaseret], maltodextrin, meget dispergeret siliciumdioxid, trinatriumcitrat.

Lægemiddelform og pakningsstørrelser

Tabletter til oral indtagelse i pakker á 60/100/200 (2 x 100).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Tyskland
www.hevert.com

Fremstillet i Tyskland af

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Denne indlægsseddel blev senest ændret
December 2020
Markedsføringstilladelse nr. 6288053.00.00

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK