Sinusitis Hevert SL - Tabletki

Lek homeopatyczny stosowany w zapaleniach jamy nosowo-gardłowej

Ważne informacje dotyczące stosowania leku. Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać ulotkę!

Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania są związane ze sposobem działania leków homeopatycznych.

Są to: Zapalenia jamy nosowo-gardłowej i zatok przynosowych (sinusitis).

Przeciwwskazania

Kiedy nie wolno przyjmować leku Sinusitis Hevert SL
Leku Sinusitis Hevert SL nie należy przyjmować przy nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych lub na rośliny z rodziny Compositae.

Z przyczyn zasadniczych leku nie wolno przyjmować w postępujących schorzeniach układowych, takich jak gruźlica, białaczka lub choroby białaczkopodobne, w schorzeniach zapalnych tkanki łącznej (kolagenozach), chorobach autoimmunologicznych, stwardnieniu rozsianym, AIDS, zakażeniu wirusem HIV lub innych przewlekłych chorobach wirusowych.

W chorobach tarczycy nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

Środki ostrożności podczas stosowania

W przypadku obrzęków twarzy, gorączki, silnych bólów głowy oraz w przypadku utrzymujących się, niewyjaśnionych lub nowo występujących dolegliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak wystarczająco udokumentowanych doświadczeń lek należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są wymagane szczególne środki ostrożności.

Interakcje z innymi środkami

Nie są znane.

Informacja ogólna: Jak w przypadku każdego leku, na działanie niniejszego środka niekorzystny wpływ mogą mieć ogólne czynniki szkodliwe w stylu życia oraz środki pobudzające i używki. Dotyczy to w szczególności leków homeopatycznych. W przypadku przyjmowania innych leków należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Ważne informacje dotyczące określonych składników

Lek zawiera laktozę. Przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję laktozy.

Informacje dotyczące dawkowania, sposób i czas stosowania

Jeżeli nie zalecono inaczej, dawka dla dorosłych i dzieci powyżej trzech lat wynosi 4 razy dziennie po 2 tabletki, które należy rozpuścić na języku lub pod językiem; w przypadkach ostrych 2 tabletki co pół godziny. W wyjątkowych przypadkach tabletki można połykać lub przyjmować rozpuszczone w cieczy. Dzieci poniżej 3 lat 4 razy dziennie po 1 tabletce, w razie potrzeby zaleca się rozgnieść tabletkę i dodać do papki lub butelki. W przypadku poprawy należy zmniejszyć częstotliwość stosowania.

Czas stosowania

Lek Sinusitis Hevert SL można stosować bez porady lekarza nie dłużej niż 8 tygodni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane

Po zażyciu może wystąpić wzmożone wydzielanie śliny oraz, w pojedynczych przypadkach, reakcje skórne, wówczas przerwać stosowanie leku.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Przy zażywaniu leków z preparatami jeżówki (Echinacea) obserwowano wysypkę, świąd, rzadko obrzęk twarzy, duszności, zawroty głowy i spadek ciśnienia krwi. W takich sytuacjach należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

Wskazówka: w przypadku stosowania leku homeopatycznego występujące dolegliwości mogą się przejściowo nasilić (pierwotne pogorszenie). W takiej sytuacji należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Niemieckiego Instytutu Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), Wydział Farmakowigilancji (Abt. Pharmakovigilanz), Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Niemcy,

strona internetowa:
www.bfarm.de .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Wskazówki dotyczące trwałości i przechowywania

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i pudełku.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C!
Lek należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Skład

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne:

 • Apis Trit. D4 10 mg
 • Baptisia (HAB 34) Trit. D4 (HAB, przepis 3a) 5 mg
 • Cinnabaris Trit. D3 5 mg
 • Echinacea Trit. D2 30 mg
 • Hepar sulfuris Trit. D3 10 mg
 • Kalium bichromicum Trit. D8 30 mg
 • Lachesis Trit. D8 10 mg
 • Luffa Trit. D4 60 mg
 • Mercurius bijodatus Trit. D9 70 mg
 • Silicea Trit. D2 5 mg
 • Spongia Trit. D6 10 mg

Pozostałe składniki:
laktoza jednowodna, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana.

Postać farmaceutyczna i wielkości opakowań

40 / 100 / 300 (3x100) tabletek do podania doustnego.

Podmiot odpowiedzialny

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
55569 Nussbaum / Niemcy
www.hevert.com

Wyprodukowano w Niemczech przez

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Data sporządzenia informacji
Listopad 2014
Pozwolenie nr 6884252.00.00

Ważna informacja:
Wszystkie informacje dotyczące leku Sinusitis Hevert SL odnoszą się do pozwolenia na sprzedaż produktu leczniczego w Niemczech.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK