Sinusitis Hevert SL - Tabletten

Homeopathisch geneesmiddel bij ontstekingen van de keel- en neusholte

Belangrijke gebruiksinformatie. Vóór gebruik aandachtig lezen!

Toepassingsgebieden

De indicaties zijn afgeleid van de aanwezige homeopathische geneesmiddelen.

Daartoe behoren: ontstekingen van de keel- en neusholte en de neusbijholten (sinusitis).

Contra-indicaties

Wanneer mag u Sinusitis Hevert SL niet innemen?
Sinusitis Hevert SL mag niet worden ingenomen bij overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen, hulpstoffen of samengesteldbloemigen (composieten).

Om principiële redenen mag het geneesmiddel niet worden ingenomen bij progressieve systemische aandoeningen, zoals tuberculose, leukemie resp. op leukemie gelijkende aandoeningen, ontstekingsziekten van het bindweefsel (collagenosen), auto-immuunziekten, multipele sclerose, aids, hiv-infecties of andere chronische virusziekten.

Niet gebruiken bij schildklieraandoeningen zonder een arts te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Raadpleeg een arts bij opzetten van het gezicht, koorts, ernstige hoofdpijn, en bij aanhoudende, onduidelijke of nieuw ontstane klachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege het gebrek aan voldoende gedocumenteerde ervaringen, mag het geneesmiddel bij zwangerschap en borstvoeding alleen na overleg met de arts worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Wisselwerkingen met andere middelen

Geen bekend.

Algemene informatie: Net zoals bij alle geneesmiddelen kan de werking door algemeen schadelijke factoren in de levenswijze en door stimulerende en genotmiddelen nadelig worden beïnvloed. Dit geldt met name voor homeopathische geneesmiddelen. Wanneer u andere geneesmiddelen inneemt, moet u een arts raadplegen.

Belangrijke informatie over bepaalde overige bestanddelen

Dit geneesmiddel bevat lactose. Raadpleeg voor het innemen van het geneesmiddel eerst uw arts als u weet dat u overgevoelig bent voor lactose.

Doseringsinstructies, methode en duur van het gebruik

Voor zover niet anders is voorgeschreven dienen volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar viermaal daags 2 tabletten op resp. onder de tong uiteen te laten vallen; in acute gevallen elk halfuur 2 tabletten. In uitzonderingsgevallen kunnen de tabletten ook worden doorgeslikt of opgelost in vloeistof worden ingenomen. Kinderen onder de 3 jaar viermaal daags 1 tablet; aanbevolen wordt de tabletten fijn te maken en aan de pap resp. flesvoeding toe te voegen. Als de klachten verminderen, moet de frequentie van de inname worden verlaagd.

Gebruiksduur

Zonder advies van een arts dient Sinusitis Hevert SL niet langer dan 8 weken te worden gebruikt.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen over het gebruik van het geneesmiddel hebt.

Bijwerkingen

Na inname kunnen versterkte speekselvloed en in individuele gevallen huidreacties optreden. In dat geval dient het gebruik van het middel te worden stopgezet.

In individuele gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. Bij geneesmiddelen met preparaten op basis van zonnehoed (Echinacea) zijn huiduitslag, jeuk, in zeldzame gevallen opzetten van het gezicht, ademnood, duizeligheid en lage bloeddruk waargenomen. In dergelijke gevallen moet u stoppen met het geneesmiddel en een arts raadplegen.

Opmerking: Bij het gebruik van een homeopathisch geneesmiddel kunnen de aanwezige klachten tijdelijk verslechteren (aanvangsverslechtering). In dat geval moet u stoppen met het geneesmiddel en een arts raadplegen.

Melding van bijwerkingen

Als u bijwerkingen opmerkt, moet u uw arts of apotheker raadplegen. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter zijn vermeld.

U kunt bijwerkingen ook direct melden bij het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn,

website:
www.bfarm.de .

Door de melding van bijwerkingen draagt u ertoe bij dat meer informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel beschikbaar komt.

Informatie over houdbaarheid en bewaren

Het geneesmiddel mag na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de binnen- en buitenverpakking niet meer worden gebruikt.

Niet bewaren boven 25°C!
Geneesmiddellen: Altijd buiten bereik van kinderen bewaren!

Samenstelling

1 tablet bevat:

Werkzame stoffen:

 • Apis Trit. D4 10 mg
 • Baptisia (HAB 34) Trit. D4 (HAB, voorschrift 3a) 5 mg
 • Cinnabaris Trit. D3 5 mg
 • Echinacea Trit. D2 30 mg
 • Hepar sulfuris Trit. D3 10 mg
 • Kalium bichromicum Trit. D8 30 mg
 • Lachesis Trit. D8 10 mg
 • Luffa Trit. D4 60 mg
 • Mercurius bijodatus Trit. D9 70 mg
 • Silicea Trit. D2 5 mg
 • Spongia Trit. D6 10 mg

Overige bestanddelen:
Lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maïszetmeel.

Farmaceutische vorm en verpakkingseenheid

40 / 100 / 300 (3x100) tabletten om in te nemen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
55569 Nussbaum / Tyskland
www.hevert.com

Geproduceerd in Duitsland door

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Datum van herziening van de tekst
November 2014
Goedk.nr. 6884252.00.00

Belangrijke informatie:
Alle gegevens over Sinusitis Hevert SL hebben betrekking op de goedkeuring van het geneesmiddel in Duitsland.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK