Sinusitis Hevert SL - Tablet

Obat homeopati kagem radhang wonten ing grana, jangga, kaliyan kagem sinus

Pandhuan wigati pigunan. Diwaos kanthi setiti sakderengipun ngunjuk obat!

Indikasi terapi

Indikasi punika dipundhut saking profil obat homeopati.

Tiyang punika kadasta: Radhang wonten ing nasofaring (grana kaliyan jangga) kaliyan sinus (sinusitis).

Kontraindikasi

Wekdal ingkang boten pareng ngunjuk Sinusitis Hevert SL
Sinusitis Hevert SL kedah mboten dipununjuk menawi panjenengan langkung sensitif kaliyan bahan aktif utawi isinipun utawi Asteraceae (saking kulawarga aster).

Obat punika mboten pareng dipununjuk kagem tiyang ingkang gerah TBC, leukimia utawi gejala kados leukimia, gerah jaringan ikat (collagenoses), gerah autoimun, sklerosis multiple, aids, infeksi hiv utawi gerah amargi virus kronis sanesipun.

Pasien kanthi gejala tiroid kedah mboten ngunjuk obat punika tanpa welingan saking dokter.

Pepeling Pigunanan

Sumangga nyuwun pirsa kaliyan dokter nenawi pasuryan panjenengan abuh, mriyang, puyeng, utawi gerah sanesipun.

Mbobot kaliyan nyusu

Amargi dereng wonten data ingkang cekap bab pigunanan obat punika wonten ing tiyang mbobot utawi nyusu, panjenengan kedah matur kaliyan ahli kasehatan sakderengipun ngunjuk obat punika.

Nyupir kaliyan migunakake mesin

Mboten wonten pepeling khusus.

Interaksi kaliyan obat sanesipun

Mboten wonten.

Informasi umum: Sami kaliyan obat, stimulan, alkohol kaliyan faktor kahanan urip ingkang ngerusak saged gadhah efek ingkang mboten sae kaliyan obat punika. Punika saestu leres kangge obat homeopati. Sumangga matur kaliyan ahli kesehatan panjenengan menawi panjenengan ngunjuk obat sanesipun.

Informasi bab pengguna katemtu

Obat punika ngagem laktosa. Ampun ngunjuk obat punika menawi panjenengan mboten cocok kaliyan laktosa, sarta sumangga matur dhumateng ahli kesehatan panjenengan rumiyin.

Posologi, metode, jangka wekdal

Kejawi ingkang sampun dipunaturaken, tiyang diwasa kaliyan lare 3 taun utawi ingkang langkung sepuh dipunaturi ngunjuk 2 tablet kaping 4 saben setunggal dinten, kagem kahanan ingkang sampun rekaos dipunaturi 2 tablet saben 1/2 jam. Menawi wonten kadadosan ing mboten umum, tablet saged dipununjuk utawi dipuncampur kaliyan toya. Lare alit sangandhapipun 3 taun kedah ngombe 1 tablet kaping 4 saben setunggal dinten, tablet saged dipunrempak lajeng dipuntambahaken wonten ing bubur utawi susu. Obat punika kedhah dipununjuk langkung awis menawi gerahipun panjenengan sampun kirang.

Jangka wekdal

Sinusitis Hevert SL kedah mboten dipunginakaken langkung dangu saking 8 minggu tanpa nyuwun pirsa kaliyan dokter.

Menawi panjenengan gadhah pitaken malih bab obat punika, sumangga matur kaliyan ahli kasehatan panjenengan.

Efek samping

Pakecohan ingkang kathah saha reaksi saking kulit saged dados efek samping. Menawi mekaten, pengrimatan ngagem produk obat punika kedah dipunpungkasi.

Reaksi hipersensitif awis dumadi. Pruntus-pruntus abang ing kulit, gatel, pasuryan ingkang abuh, seseg anggenipun ambegan, puyeng, tensi ingkang mandhap sampun dipunmangertosi kanthi obat cecegah ingkang ngemot sekar coneflower (Echinacea). Menawi bab punika kedadosan, ampun ngunjuk obat malih kaliyan matur ahli kasehatan panjenengan.

Catetan: Nalika ngunjuk obat homeopati, keluhan panjenengan saged kurang sakwetara wekdal (sangsaya parah). Ing bab punika, ampun ngunjuk malih lajeng matur ahli kesehatan panjenengan.

Reporting efek samping

Menawi panjenengan ngraosaken efek samping, sumangga matur kaliyan ahli kasehatan. Efek punika ampun kalebet efek ingkang mboten ditulis wonten ing brosur.

Panjenengan ugi saged nglapor efek samping langsung dhumateng Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Federal Institute for Drug and Medical Devices], Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, Germany,

website:
www.bfarm.de .

Nglaporaken efek samping saged mbiyantu nyedhiakaken informasi tambahan bab keamanan obat punika.

Informasi bab wekdal kedaluwarsa kaliyan penyimpenan

mpun punika menawi lewat tanggal kedaluwarsa ingkang tetenger wonten wadah karton.

Ampun dipunsimpen ing sanginggilipun 25°C!
Produk obat: Ampun ngantos diasta lare alit!

Isi

1 tablet gadhah:

Zat aktif:

 • Apis Trit. D4 10 mg
 • Baptisia (HAB* 34) Trit. D4 (HAB*, Prosedur 3a) 5 mg
 • Cinnabaris Trit. D3 5 mg
 • Echinacea Trit. D2 30 mg
 • Hepar sulfuris Trit. D3 10 mg
 • Kalium bichromicum Trit. D8 30 mg
 • Lachesis Trit. D8 10 mg
 • Luffa Trit. D4 60 mg
 • Mercurius bijodatus Trit. D9 70 mg
 • Silicea Trit. D2 5 mg
 • Spongia Trit. D6 10 mg

Isi sanesipun:
Laktosa monohidrat, magnesium stearate, pati jagung.

* HAB = German Homeopathic Pharmacopeia

Rupa obat kaliyan ukuran wadah

40 / 100 / 300 (3x100) tablet dipundhut saking tutuk.

Pengasta otorisasi penjualan

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
55569 Nussbaum / Germany
www.hevert.com

Didamel ing Jerman kaliyan

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tanggal revisi tetenger
November 2014
Otorisasi panyadean no. 6884252.00.00

Catetan:
Sedaya informasi wonten ing Sinusitis Hevert SL punika adhedasar registrasi produk obat wonten ing Jerman.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK