Sinusitis Hevert SL

Δισκία
Ομοιοπαθητικό φάρμακο για τη φλεγμονή στη μύτη και τον λαιμό και τα ιγμόρεια

Σημαντικές οδηγίες χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Θεραπευτικές ενδείξεις

Οι ενδείξεις προκύπτουν από τα προφίλ του ομοιοπαθητικού φαρμάκου.

Αυτές περιλαμβάνουν: Φλεγμονή του ρινοφάρυγγα (της μύτης και του λαιμού) και των ιγμορείων (ιγμορίτιδα).

Αντενδείξεις

Πότε να μην πάρετε το Sinusitis Hevert SL
Το Sinusitis Hevert SL δεν πρέπει να λαμβάνεται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα δραστικά συστατικά ή έκδοχα ή στα Asteraceae (οικογένεια των αστεροειδών).

Κατ' αρχήν, αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να λαμβάνεται σε περιπτώσεις προοδευτικής συστηματικής νόσου όπως φυματίωση, λευχαιμία ή διαταραχές παρόμοιες με λευχαιμία, φλεγμονώδεις διαταραχές του συνδετικού ιστού (κολλαγονώσεις), αυτοάνοσες διαταραχές, πολλαπλή σκλήρυνση, AIDS, λοίμωξη από τον ιό HIV ή άλλες χρόνιες ιογενείς νόσους.

Ασθενείς με πάθηση του θυρεοειδούς δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν χωρίς ιατρική συμβουλή.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Συμβουλευτείτε γιατρό εάν παρουσιάσετε οίδημα του προσώπου, πυρετό, σοβαρό πονοκέφαλο, ή επίμονες, ασαφείς ή πρόσφατες ενοχλήσεις.

Κύηση και γαλουχία

Δεδομένου ότι υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας, πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας πριν ξεκινήσετε τη λήψη του.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Καμία γνωστή.

Γενικές πληροφορίες: Όπως με όλα τα φάρμακα, τα διεγερτικά, το αλκοόλ και γενικά οι επιβλαβείς παράγοντες του τρόπου ζωής μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτό το φάρμακο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας, εάν παίρνετε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο.

Σημαντικές πληροφορίες για ορισμένα έκδοχα

Αυτό το φάρμακο περιέχει λακτόζη. Παρακαλείσθε να μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν γνωρίζετε ότι πάσχετε από δυσανεξία στη λακτόζη και απευθυνθείτε πρώτα στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

Δοσολογία, τρόπος και διάρκεια χορήγησης

Εκτός εάν ο γιατρός συνταγογραφήσει διαφορετικά, οι ενήλικες και τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω αφήνουν 2 δισκία να διαλυθούν επάνω ή κάτω από τη γλώσσα 4 φορές την ημέρα. Σε οξείες περιπτώσεις, 2 δισκία κάθε 1/2 ώρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα δισκία μπορούν να καταποθούν ολόκληρα ή διαλυμένα σε υγρό. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών παίρνουν 1 δισκίο 4 φορές την ημέρα. Εάν είναι απαραίτητο, τα δισκία μπορούν να συνθλιβούν και να προστεθούν σε ημι-στερεά τροφή ή βρεφικό γάλα. Αυτό το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται λιγότερο συχνά όταν βελτιωθούν τα συμπτώματα.

Διάρκεια χορήγησης

Το Sinusitis Hevert SL δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 8 εβδομάδες χωρίς τη συμβουλή γιατρού.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Μετά τη χορήγηση, ενδέχεται να εμφανιστεί αυξημένη παραγωγή σιέλου και μεμονωμένες περιπτώσεις δερματικών αντιδράσεων. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να διακοπεί.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Δερματικό εξάνθημα, κνησμός, σπάνια οίδημα του προσώπου, δύσπνοια, ζάλη και μειωμένη αρτηριακή πίεση έχουν παρατηρηθεί με φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν σκευάσματα εχινάκειας (Echinacea). Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε το φάρμακο και επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

Σημείωση: Κατά τη λήψη ομοιοπαθητικού φαρμάκου, τα παρόντα παράπονά σας ενδέχεται να επιδεινωθούν προσωρινά (αρχική θεραπευτική αντίδραση). Στην περίπτωση αυτή, διακόψτε το φάρμακο και απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα], Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Γερμανία

δικτυακός τόπος:
www.bfarm.de .

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής και τη φύλαξη

Να μην παίρνετε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στον περιέκτη και στο κουτί.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C!
Φαρμακευτικό προϊόν: Πάντα πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά!

Σύνθεση

1 δισκίο περιέχει:

Δραστικές ουσίες:

 • Apis Trit. D4 10 mg
 • Baptisia (HAB* 34) Trit. D4 (HAB*, Procedure 3a) 5 mg
 • Cinnabaris Trit. D3 5 mg
 • Echinacea Trit. D2 30 mg
 • Hepar sulfuris Trit. D3 10 mg
 • Kalium bichromicum Trit. D8 30 mg
 • Lachesis Trit. D8 10 mg
 • Luffa Trit. D4 60 mg
 • Mercurius bijodatus Trit. D9 70 mg
 • Silicea Trit. D2 5 mg
 • Spongia Trit. D6 10 mg

Άλλα έκδοχα:
Μονοϋδρική λακτόζη, στεατικό μαγνήσιο, άμυλο αραβοσίτου.

* HAB = Γερμανική Ομοιοπαθητική Φαρμακοποιία

Φαρμακευτική μορφή και συσκευασίες

40 / 100 / 300 (3x100) δισκία για από στόματος χορήγηση.

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
55569 Nussbaum / Γερμανία
www.hevert.com

Κατασκευάζεται στη Γερμανία από την

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου
Νοέμβριος 2014
Αρ. άδειας κυκλοφορίας 6288053.00.00

Σημαντική σημείωση:
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Sinusitis Hevert SL βασίζονται στην καταχώρηση του φαρμακευτικού προϊόντος στη Γερμανία.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK