Tabletki Calmvalera

Do stosowania u osób dorosłych. Lek homeopatyczny na zaburzenia nerwowe

Ważne informacje dotyczące stosowania leku. Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać ulotkę!

Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania są związane ze sposobem działania leków homeopatycznych.
Są to: stany niepokoju i zaburzenia snu uwarunkowane działaniem układu nerwowego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować Tabletek Calmvalera
Tabletek Calmvalera nie wolno przyjmować w przypadku nadwrażliwości na rośliny z podrodziny obuwikowych i związki platyny.

Środki ostrożności podczas stosowania

W przypadku utrzymujących się, niejasnych lub nowo występujących dolegliwości należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ mogą to być choroby wymagające konsultacji medycznej.

Tabletki Calmvalera zawierają laktozę. Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem tabletek Calmvalera powinien skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Brak wystarczająco udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Leku nie należy dlatego stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak wystarczająco udokumentowanych doświadczeń lek należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są wymagane szczególne środki ostrożności.

Interakcje z innymi środkami

Nie są znane.

Informacja ogólna:
Jak w przypadku każdego leku, na działanie niniejszego środka niekorzystny wpływ mogą mieć ogólne czynniki szkodliwe w stylu życia oraz środki pobudzające i używki. Dotyczy to w szczególności leków homeopatycznych. W przypadku przyjmowania innych leków należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Informacje dotyczące dawkowania, sposób i czas stosowania

Jeśli nie zalecono inaczej: w stanach ostrych dorośli rozpuszczają w jamie ustnej po 1 tabletce co pół godziny do godziny, maksymalnie 6 razy na dobę.ę

Stosowanie przez okres dłuższy niż tydzień jest możliwe wyłącznie po konsultacji z terapeutą posiadającym doświadczenie w homeoterapii.

W dolegliwościach przewlekłych dorośli rozpuszczają w jamie ustnej po 1 tabletce 1 do 3 razy na dobę.
W przypadku poprawy należy zmniejszyć częstotliwość stosowania.

Czas stosowania:
Także leków homeopatycznych nie należy przyjmować przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak np. reakcje skórne i dolegliwości żołądkowo-jelitowe, w tym mdłości. W takiej sytuacji należy przerwać stosowanie leku.

Wskazówka:
w przypadku stosowania leku homeopatycznego występujące dolegliwości mogą się przejściowo nasilić (pierwotne pogorszenie). W takiej sytuacji należy przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Niemieckiego Instytutu Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), Wydział Farmakowigilancji (Abt. Pharmakovigilanz)
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,
D-53175 Bonn
Germany

Strona internetowa:
www.bfarm.de

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Wskazówki dotyczące trwałości i przechowywania

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i pudełku.

Lek należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Skład

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne:

  • Cimicifuga Trit. D3 20 mg
  • Cocculus Trit. D4 20 mg
  • Cypripedium pubescens Trit. D4 10 mg
  • Ignatia Trit. D6 40 mg
  • Lilium tigrinum Trit. D6 20 mg
  • Passiflora incarnata Trit. D3 40 mg
  • Platinum metallicum Trit. D8 20 mg
  • Valeriana Trit. D2 20 mg
  • Zincum valerianicum Trit. D3 20 mg.

Pozostałe składniki:
Jednowodzian laktozy, stearynian magnezu (Ph. Eur.), skrobia kukurydziana.

Postać farmaceutyczna i wielkości opakowań

50 / 100 / 200 (2x100) tabletek do podania doustnego.

Podmiot odpowiedzialny

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Germany
www.hevert.com

Wyprodukowano w Niemczech przez

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Data sporządzenia informacji
Sierpień 2018 r.
Pozwolenie nr: 77957.00.00

Ważna informacja:
Wszystkie informacje dotyczące tabletek Calmvalera odnoszą się do pozwolenia na sprzedaż produktu leczniczego w Niemczech.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK