Calmvalera tabletten

Voor gebruik bij volwassenen. Homeopathisch geneesmiddel bij nerveuze stoornissen

Belangrijke gebruiksinformatie. Vóór gebruik aandachtig lezen!

Toepassingsgebieden

De indicaties zijn afgeleid van de aanwezige homeopathische geneesmiddelen.
Daartoe behoren: Door nervositeit veroorzaakte onrusttoestanden en slaapstoornissen.

Contra-indicaties

Wanneer mag u Calmvalera Tabletten niet innemen?
Calmvalera Tabletten mogen niet worden ingenomen bij overgevoeligheid voor het Venusschoentje en platinaverbindingen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Bij aanhoudende, onduidelijke of nieuw ontstane klachten moet een arts worden geraadpleegd, omdat het aandoeningen kunnen zijn die door een arts moeten worden onderzocht.

Calmvalera Tabletten bevatten lactose. Raadpleeg uw arts alvorens Calmvalera Tabletten in te nemen, als u weet dat u intolerant bent voor bepaalde suikers.

Kinderen en jongeren

Over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen en jongeren onder 18 jaar zijn onvoldoende gedocumenteerde ervaringen aanwezig. Daarom mag het niet bij kinderen en jongeren onder 18 jaar worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege het gebrek aan voldoende gedocumenteerde ervaringen, mag het geneesmiddel bij zwangerschap en borstvoeding alleen na overleg met de arts worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Interactions with other medicines

Geen bekend.

Algemene informatie:
Net zoals bij alle geneesmiddelen kan de werking door algemeen schadelijke factoren in de levenswijze en door stimulerende en genotmiddelen nadelig worden beïnvloed. Dit geldt met name voor homeopathische geneesmiddelen. Wanneer u andere geneesmiddelen inneemt, moet u een arts raadplegen.

Doseringsinstructies, methode en duur van het gebruik

Voorzover niet anders voorgeschreven: Volwassenen kunnen bij acute toestanden elk half tot heel uur, maximaal 6 keer per dag, telkens 1 tablet in de mond laten smelten.

Gebruik langer dan een week is alleen toegestaan na overleg met een homeopathisch ervaren therapeut.

Bij chronische aandoeningen moeten volwassenen 1 tot 3 keer dag telkens 1 tablet in de mond laten smelten.
Als de klachten verbeteren, moet de frequentie worden verlaagd.

Gebruiksduur:
Ook homeopathische geneesmiddelen dienen zonder medisch toezicht niet gedurende langere tijd te worden gebruikt.
Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen over het gebruik van het geneesmiddel hebt.

Bijwerkingen

Er kunnen overgevoeiligheidsreacties optreden: bv. huidreacties en maagdarmklachten, bv. misselijkheid. U moet dan stoppen met het geneesmiddel te gebruiken.

Opmerking:
Bij het gebruik van een homeopathisch geneesmiddel kunnen de aanwezige klachten tijdelijk verslechteren (aanvangsverslechtering). In dat geval moet u stoppen met het geneesmiddel en een arts raadplegen.

Melding van bijwerkingen
Als u bijwerkingen opmerkt, moet u uw arts of apotheker raadplegen. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter zijn vermeld.
U kunt bijwerkingen ook direct melden bij het

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,
D-53175 Bonn

Website:
www.bfarm.de .

Door de melding van bijwerkingen draagt u ertoe bij dat meer informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel beschikbaar komt.

Informatie over houdbaarheid en bewaren

Het geneesmiddel mag na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de binnen- en buitenverpakking niet meer worden gebruikt.

Geneesmiddellen: Altijd buiten bereik van kinderen bewaren!

Samenstelling

1 tablet bevat:

Werkzame stoffen:

  • Cimicifuga Ttit. D3 20 mg
  • Cocculus trit. D4 20 mg
  • Cypripedium pubescens trit. D4 10 mg
  • Ignatia trit. D6 40 mg
  • Lilium tigrinum trit. D6 20 mg
  • Passiflora incarnata trit. D3 40 mg
  • Platinum metallicum trit. D8 20 mg
  • Valeriana trit. D2 20 mg
  • Zincum valerianicum trit. D3 20 mg.

Overige bestanddelen:
Lactose-monohydraat, magnesiumstearaat (Ph.Eur.), maïszetmeel.

Farmaceutische vorm en verpakkingseenhed

50 / 100 / 200 (2x100) tabletten om in te nemen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum
www.hevert.com

Geproduceerd in Duitsland door

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Datum van herziening van de tekst
Augustus 2018
Goedk.nr.: 77957.00.00

Belangrijke informatie:
Alle gegevens over Calmvalera tabletten hebben betrekking op de goedkeuring van het geneesmiddel in Duitsland.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK