Tablet Calmvalera

Kagem tiyang dewasa. Obat homeopati kangge penyakit syaraf

Pandhuan wigati pigunan. Diwaos kanthi setiti sakderengipun ngunjuk obat!

Indikasi terapi

Indikasi punika dipundhut saking profil obat homeopati.
Ingkang kalebet inggih punika: ngraosaken gelisah lan mboten saged sare jalaran sarap.

Kontraindikasi

Kapan wekdal ampun ngangge Tablet Calmvalera
Ampun ngunjuk Tablet Calmvalera menawi panjenengan nggadhahi alergi dhumateng anggrek sandal utawi zat platina.

Pepeling Pigunanan

Sumangga matur kaliyan ahli kesehatan panjenengan menawi panjenengan ngeraos wonten keluhan ingkang mboten leren, sekedhik, utawi teme kemawon, amargi punika saged mbetahaken evaluasi medis.

Tablet Calmvalera punika ngemu laktosa. Ampun ngunjuk Tablet Calmvalera menawi panjenengan mboten cocok kaliyan gendhis lan monggo nyuwun pirsa dhumateng ahli kesehatan panjenengan rumiyin.

Lare-alit kaliyan lare enem

Obat punika dereng dipun cobi wonten ing lare alit kaliyan lare enem sak ngandapipun yuswa 18 taun. Amargi punika, ampun migunakaken obat kangge tiyang ingkang yuswa sak ngandapipun yuswa 18 taun.

Mbobot kaliyan nyusu

Amargi dereng wonten data ingkang cekap bab pigunanan obat puniki wonten ing tiyang mbobot utawi nyusu, panjenengan kedah matur kaliyan ahli kesehatan panjenengan sakderengipun ngunjuk obat punika.

Nyupir kaliyan migunakaken mesin

Mboten wonten pepeling khusus.

Interaksi kaliyan obat sanesipun

Mboten wonten.

Informasi umum:
Sami kaliyan obat, stimulan, alkohol kaliyan faktor kahanan urip ingkang ngerusak saged gadhah efek ingkang mboten sae kaliyan obat punika. Punika saestu leres kangge obat homeopati. Sumangga matur kaliyan ahli kesehatan panjenengan menawi panjenengan ngunjuk obat sanesipun.

Takeran, cara, lan jangka pangginaan

Kejawi diresepaken: Wonten ing kondisi akut, monggo ngunjuk setunggal tablet disesep saben setengah jam ngantos sejam, paling kathah enem per dinten.

Matur kaliyan ahli kesehatan panjenengan ingkang mangertos bab homeopati sakderengipun ngunjuk obat langkung dangu saking setunggal minggu.

Wonten ing kahanan kritis, tiyang dewasa saged ngunjuk setunggal tablet disesep kaping tiga saben dinten.
Kirangi dosis obat nalika gejala nambah.

Jangka wekdal:
Sami kaliyan obat sakpanunggalipun, obat homeopati mboten angsal dipundhut ngantos wekdal ingkang dangu tanpa matur ahli kesehatan panjenengan rumiyin.
Menawi panjenengan gadhah pitakonan malih bab obat punika, monggo matur kaliyan dokter utawi ahli obat panjenengan.

Efek samping

Reaksi hipersensitivitas, kados reaksi kulit lan padharan mboten sakeca kados mual saged dipun raosaken. Menawi mekaten, pengrimatan ngagem produk obat punika kedah dipunpungkasi.

Catetan:
Nalika ngunjuk obat homeopati, keluhan panjenengan saged kurang sakwetara wekdal (sangsaya parah). Ing bab punika, ampun ngunjuk malih lajeng matur ahli kesehatan panjenengan.

Nglaporken efek samping
Menawi panjenengan gadhah efek samping, monggo matur kaliyan dokter utawi ahli obat. Efek punika ampun kalebet efek ingkang mboten ditulis wonten ing brosur.
Panjenengan ugi saged nglaporaken efek samping langsung dhumateng

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Federal Institute for Drug and Medical Devices]
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,
D-53175 Bonn
Germany

website:
www.bfarm.de

Nglaporaken efek samping saged mbiyantu nyedhiakaken informasi tambahan bab keamanan obat punika.

Informasi bab wekdal kedaluwarsa kaliyan penyimpenan

Ampun ngunjuk obat punika menawi ampun lewat tanggal kedaluwarsa ingkang tetenger wonten wadah kaliyan karton.

Produk obat: Ampun ngantos diasta lare alit!

Isi

1 tablet gadhah:

Zat aktif:

  • Cimicifuga Trit. D3 20 mg
  • Cocculus Trit. D4 20 mg
  • Cypripedium pubescens Trit. D4 10 mg
  • Ignatia Trit. D6 40 mg
  • Lilium tigrinum Trit. D6 20 mg
  • Passiflora incarnata Trit. D3 40 mg
  • Platinum metallicum Trit. D8 20 mg
  • Valeriana Trit. D2 20 mg
  • Zincum valerianicum Trit. D3 20 mg.

Isi sanesipun:
Laktosa monohidrat, magnesium stearate (Ph.Eur.), pati jagung.

Rupa obat kaliyan ukuran wadah

50 / 100 / 200 (2x100) tablet dipundhut saking tutuk.

Pengasta otorisasi penjualan

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Germany
www.hevert.com

Didamel ing Jerman kaliyan

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tanggal revisi tetenger
Agustus 2018
No. Pasetujuan: 77957.00.00

Catetan wigati:
Sedaya informasi wonten ing tablet Calmvalera ampun adhedasar pendaftaran produk obat wonten ing Jerman.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK