Δισκία Calmvalera

Για χρήση σε ενήλικες. Ομοιοπαθητικό φάρμακο για νευρολογικές διαταραχές

Σημαντικές οδηγίες χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Θεραπευτικές ενδείξεις

Οι ενδείξεις προκύπτουν από τα προφίλ του ομοιοπαθητικού φαρμάκου.
Περιλαμβάνουν: ανησυχία και διαταραχή ύπνου λόγω νευρικότητας

Αντενδείξεις

Πότε να μην πάρετε τα δισκία Calmvalera
Μην πάρετε τα δισκία Calmvalera σε περίπτωση αλλεργίας στις ορχιδέες του γένους Cypripedium (lady's slippers) ή σε ενώσεις πλατίνας.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας εάν έχετε επίμονα, αόριστα ή προσφάτως εμφανισθέντα παράπονα, καθώς αυτό μπορεί να απαιτεί ιατρική αξιολόγηση.

Τα δισκία Calmvalera περιέχουν λακτόζη. Παρακαλείσθε να μη λαμβάνετε τα δισκία Calmvalera εάν γνωρίζετε ότι πάσχετε από δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα και απευθυνθείτε πρώτα στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

Παιδιά και έφηβοι

Αυτό το φάρμακο δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Συνεπώς, δεν πρέπει να λαμβάνεται από άτομα νεότερα των 18 ετών.

Κύηση και γαλουχία

Δεδομένου ότι υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας, πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας πριν ξεκινήσετε τη λήψη του.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Καμία γνωστή.

Γενικές πληροφορίες:
Όπως με όλα τα φάρμακα, τα διεγερτικά, το αλκοόλ και γενικά οι επιβλαβείς παράγοντες του τρόπου ζωής μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτό το φάρμακο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας, εάν παίρνετε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο.

Δοσολογία, τρόπος και διάρκεια χορήγησης

Εκτός εάν συνταγογραφηθεί διαφορετικά: Σε οξείες καταστάσεις, πάρτε ένα δισκίο και διαλύστε το στο στόμα κάθε μισή έως μία ώρα, όχι περισσότερο από έξι φορές την ημέρα.

Απευθυνθείτε σε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης με εμπειρία στην ομοιοπαθητική προτού πάρετε αυτό το φάρμακο για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Σε χρόνιες καταστάσεις, οι ενήλικες μπορούν να διαλύσουν ένα δισκίο στο στόμα μία έως τρεις φορές την ημέρα.
Μειώστε τη δοσολογία αυτού του φαρμάκου μόλις βελτιωθούν τα συμπτώματα.

Διάρκεια χορήγησης:
Όπως με όλα τα φάρμακα, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν πρέπει να λαμβάνονται για μεγάλες περιόδους χωρίς να συμβουλευθείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Ενδέχεται να προκύψουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, π.χ. δερματική αντίδραση και γαστρεντερολογικές ενοχλήσεις όπως ναυτία. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία με το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να διακοπεί.

Σημείωση:
Κατά τη λήψη ομοιοπαθητικού φαρμάκου, τα παρόντα παράπονά σας ενδέχεται να επιδεινωθούν προσωρινά (αρχική θεραπευτική αντίδραση). Στην περίπτωση αυτή, διακόψτε το φάρμακο και απευθυνθείτε στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα]
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,
D-53175 Bonn
Γερμανία

δικτυακός τόπος:
www.bfarm.de .

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής και τη φύλαξη

Να μην παίρνετε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στον περιέκτη και στο κουτί.

Φαρμακευτικό προϊόν: Πάντα πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά!

Σύνθεση

1 δισκίο περιέχει:

Δραστικές ουσίες:

  • Cimicifuga Trit. D3 20 mg
  • Cocculus Trit. D4 20 mg
  • Cypripedium pubescens Trit. D4 10 mg
  • Ignatia Trit. D6 40 mg
  • Lilium tigrinum Trit. D6 20 mg
  • Passiflora incarnata Trit. D3 40 mg
  • Platinum metallicum Trit. D8 20 mg
  • Valeriana Trit. D2 20 mg
  • Zincum valerianicum Trit. D3 20 mg.

Άλλα έκδοχα:
Μονοϋδρική λακτόζη, στεατικό μαγνήσιο (Ph.Eur.), άμυλο αραβοσίτου.

Φαρμακευτική μορφή και συσκευασίες

50 / 100 / 200 (2x100) δισκία για από στόματος χορήγηση.

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Γερμανία
www.hevert.com

Κατασκευάζεται στη Γερμανία από την

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου
Αύγουστος 2018
Approval No.: 77957.00.00

Σημαντική σημείωση:
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα δισκία Calmvalera βασίζονται στην καταχώρηση του φαρμακευτικού προϊόντος στη Γερμανία.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderThis website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our policy. More information OK