Calmvalera tabletter

Homøopatisk medicin mod nervøse lidelser

Vigtige anvisninger for anvendelse. Læs den grundigt, før du tager dette lægemiddel!

Terapeutiske indikationer

Indikationerne er afledt af de homøopatiske medicinprofiler.
De omfatter: Nervøse tilstande med uro og søvnforstyrrelser.

Kontraindikationer

Du må ikke tage Calmvalera tabletter, hvis du er allergisk over for fruesko eller platinforbindelser.

Forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis du oplever vedvarende, diffuse eller nye symptomer, da det kan kræve en lægelig vurdering.

Børn og unge

Dette lægemiddel er ikke undersøgt grundigt til børn og unge under 18 år. Det bør derfor ikke anvendes af personer under 18 år.

Graviditet og amning

Der foreligger ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse af dette lægemiddel under graviditet og amning, og du bør derfor tale med din læge, før du begynder at tage det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ingen særlige forholdsregler er nødvendige.

Interaktioner med andre lægemidler

Ingen kendte.

Generelle oplysninger:
Som med alle andre lægemidler kan stimulanser, alkohol og generelt skadelige livsstilsfaktorer have en negativ indvirkning på dette lægemiddel. Dette gælder især for homøopatiske lægemidler. Kontakt lægen, hvis du tager anden medicin.

Vigtig information om visse hjælpestoffer

Denne medicin indeholder lactose. Du må ikke tage Calmvalera tabletter, hvis du ved, at du lider af lactoseintolerans, og du først kontakte lægen.

Dosering, administration og behandlingsvarighed

Medmindre andet er ordineret: Ved akutte tilstande tages en tablet, som opløses i munden, hver halve til hele time, højst seks gange dagligt.

Kontakt en læge, som har erfaring med homøopati, før du tager denne medicin i mere end en uge.

Ved kroniske tilstande kan voksne opløse en tablet i munden en til tre gange dagligt.
Reducer dosen af denne medicin, når symptomerne bedres.

Behandlingsvarighed:
Homøopatiske midler bør som anden medicin ikke tages i længere tid, uden at du taler med en læge.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Bemærk:
Når du tager homøopatisk medicin, kan dine symptomer midlertidigt forværres (indledende forværring). Hvis det sker, skal du holde op med at tage medicinen og kontakte lægen.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du kan også indberette bivirkninger direkte til

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Federal Institute for Drug and Medical Devices]
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,
D-53175 Bonn
Tyskland

website:
www.bfarm.de .

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Holdbarhed og opbevaring

Du må ikke tage lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og æsken.

Lægemiddel: Opbevar altid Calmvalera utilgængeligt for børn!

Sammensætning

1 tablet indeholder:

Aktive stoffer:

  • Cimicifuga Trit. D3 20 mg
  • Cocculus Trit. D4 20 mg
  • Cypripedium pubescens Trit. D4 10 mg
  • Ignatia Trit. D6 40 mg
  • Lilium tigrinum Trit. D6 20 mg
  • Passiflora incarnata Trit. D3 40 mg
  • Platinum metallicum Trit. D8 20 mg
  • Valeriana Trit. D2 20 mg
  • Zincum valerianicum Trit. D3 20 mg.

Øvrige hjælpestoffer:
Lactosemonohydrat, magnesiumstearat (Ph.Eur.), majsstivelse.

Lægemiddelform og pakningsstørrelser

50/100/200 (2x100) tabletter til oral administration.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1
D-55569 Nussbaum / Tyskland
www.hevert.com

Fremstillet i Tyskland af

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Denne indlægsseddel blev senest ændret
Februar 2015
Godkendelsesnr.: 77957.00.00

Vigtigt:
Alle oplysninger om Calmvalera tabletter er baseret på registreringen af lægemidlet i Tyskland.

International mail order

Here you will find German pharmacies which also sell and deliver abroad.

International mail orderEste sitio web utiliza cookies. Al usar este sitio web, usted acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política. Más información Entendido